Kezdőlap | Tanfolyamok | Árak | Jelentkezés | Elérhetőség | Segédanyagok | Aktuális| Nyelvvizsga|Külföldi munka

 

Az alábbi listában a teljesség igénye nélkül a legismertebb nyelvvizsgákat mutatjuk be. Az akkreditált vizsgák teljes felsorolása a http://www.nyak.hu/ oldalon található.A nyelvvizsga leírások nem teljes körűek, a részleteket a leírások végén található nyelvvizsga honlapokon lehet megtalálni.

A nyelviskolánkban alapvetően a BME (kétnyelvű) és ECL (egynyelvű) nyelvvizsgákra készítünk fel. Sokan kérdezik, hogy melyik a legkönnyebb nyelvvizsga.Erre nincsen egyértelmű válasz, mivel ez nagyban függ a diáktól. A főbb különbség a nyelvvizsgáknál - amely mindenképpen megkönnyíti a választást -, hogy valaki akar-e, tud-e jól fordítani vagy sem; egynyelvű nyelvvizsgáknál ugyanis nincsen fordítás, kétnyelvűeknél pedig van. Persze léteznek, olyan nyelvvizsgák is, ahol más a helyzet. Ezeket az eltéréseket próbáltuk az alábbiakban összeszedni.

 

Origo

Kétnyelvű, akkreditált nyelvvizsga. Kétnyelvűségéből következik, hogy fordítani is kell, méghozzá angolról magyarra - magyarról angolra nem kell fordítani, de felsőfokon van egy ún. tömörítési feladat, ahol egy magyar nyelvű szöveget fele terjedelmében kell angol nyelven összefoglalni. A kétnyelvűség azt is jelenti, hogy az olvasott szöveg értése feladatnál magyar nyelvű kérdésekre magyar nyelvű válaszokat kell adni, illetve más feladatok leírása is magyar nyelvű. Akinek biztonságot nyújt a magyar nyelv jelenléte a vizsgán, annak érdemes megfontolni ezt a választási lehetőséget.

A szóbelin a szokásos feladatok vannak: általános beszélgetés, képleírásnak becézett feladat (valójában a kép alapján beszélgetni kell és nem a képet leírni), és persze magnóhallgatás, ahol magyar kérdésekre magyarul kell választ adnod.

A közép- és felsőfokú írásbelin van nyelvtani-szókincses feleletválasztós teszt, szövegértés és választás szerinti levél vagy fogalmazás.

Fontos különbség más vizsgákkal szemben: itt nincs gap-filling (szöveg kitöltő) feladat, de van feleletválasztós teszt.

http://itk.hu/

BME

A Rigóhoz hasonlóan ez is akkreditált, kétnyelvű vizsga. Van benne többféle gap-filling, olyan is, ahol meg van adva lista, és olyan is, ahol teljesen önállóan kell kitalálni, mit kell beírni, viszont nincs feleletválasztós teszt . A Rigóval ellentétben itt már angol nyelvűek a feladatleírások, és az olvasott szöveg értése feladatnál is angol nyelvű kérdésekre kell angolul válaszolni. A fogalmazásnál itt is két feladat közül kell választani egyet, itt is levél és esszé közül lehet választani (és ahogy más feladatnál, itt is angol nyelvű a leírás). Fordítás is van angolról magyarra, szótár használható.

A vizsga szerkezete jól átlátható, egyszerű. Felkészítő könyvből ugyan nem sok létezik, de a vizsga honlapjáról megrendelhető egy-egy felkészítő füzet az egyes szintekhez.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/

ECL

A rövidítés feloldása: "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages". Nemzetközi konzorcium dolgozta ki a vizsgát, a céljuk az volt, hogy egységes és összemérhető vizsgát alkossanak. Akkreditált, egynyelvű vizsga.

A vizsga messzemenőleg átlátható, fölösleges bonyodalmaktól mentes. A szóbeli, a szokásos feladatok vannak: bemutatkozás, beszélgetés (két vizsgázó beszélget egymással és a vizsgáztatóval) és képek alapján önálló témakifejtés, plusz a magnóhallgatás.

Az írásbelin természetesen nincs magyar nyelv - nem kell fordítani, a feladatok leírása angol nyelvű, és az olvasott szövegre is angol kérdések, angol válaszok vannak. Olvasott szövegből és két fogalmazásból áll az írásbeli rész.

http://www.ecl.hu/

TELC

Ez egy németek által kidolgozott, akkreditált, egynyelvű nyelvvizsga. Ezt rövidíti: The European Language Certificates. Magyarországon a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) birtokolja.

Kicsit jobban megdolgoztatják az embert, mint az előzőekben tárgyaltak, mind a szóbeli, mind az írásbeli több feladatból áll. Az írásbelin három reading feladat van (címek hozzárendelése szövegekhez, feleletválasztós teszt egy szöveghez, információk párosítása szövegekhez), van nyelvtani totó és gap-filling, és egy levél megírása. A szóbelin 5 feladat van. A bemutatkozás is párban folyik itt, több vizsgázó egyszerre beszélget, ahogy a többi vizsgarészen is két vizsgázó együtt produkálja magát. Egy prezentációt is elő kell adni, amire a másik vizsgázó reagál majd valahogy, aztán van egy olvasandó szöveg, amelyre ugyancsak reagálni kell szóban - véleményt kell kifejteni róla, és van egy ún. konszenzuskeresés, a két vizsgázó valamilyen feladatot kap, amiben közös nevezőre kell jutniuk.

http://www.telc.hu/vizsgaleirasok

EURO

A vizsgából létezik egynyelvű és kétnyelvű változat is, mindkettő akkreditált. A kettő között kizárólag az a különbség, hogy van-e benne "közvetítés" rész vagy nincs. Többféle feladat van benne, mint egyes más vizsgákon. A hallás utáni értésben is három feladat van középfokon, a beszédkészséget pedig négy feladattal mérik. Van benne szituációs kártya (három szituációval, és a vizsgázók egymással oldják meg a szituációt), van "konszenzus" feladat, melyben a vizsgázók megbeszélnek egy problémát és közös nevezőre kell jutniuk, van egy képregényes feladat, amelyben rajzok alapján kell két percig beszélve elmondani egy történetet, és a szokásos beszélgetés. Az írásbelin tíz feladatot adnak, ha kétnyelvű vizsgát teszünk, nyolcat, ha egynyelvűt. Az egyik közvetítős feladat, hogy (hivatalos) levelet kell magyarról angolra fordítani. A másik kicsit trükkösebb: magnóról kell hallgatni egy kétnyelvű párbeszédet: egyik szereplő angolul, másik magyarul beszél, nekünk pedig mindig az ellenkező nyelvre kell lefordítani a mondottakat, de nem követelmény, hogy szabatos, pontos legyen a fordítás. Olvasott szövegnél 3 feladat van: bekezdéscímeket bekezdésekhez párosítás, 9 szöveghez kell rendelni bizonyos állításokat (a kérdés tehát: melyik szövegben van meg az infó), és feleltválasztós teszt egy újabb szöveghez. Van ezen túl diktálás utáni írás szóról szóra, totószerű gap-filling, és egy újabb gap-filling előre megadott szavakból kiválasztva, ami kell. A fogalmazás két részből áll, levél, email vagy hasonló megírása, és egy fogalmazás.

A vizsga meglehetősen sok részből áll. Aki ezt nem kedveli, annak nem fog tetszeni. Sokaknak azonban nagyon is tetszik a dolog, az egyik legnépszerűbb viszgáról van szó. Van valamennyi kiadvány a felkészüléshez, de nagyon soknak azért nem mondhatnók. Honlapjukról regisztráció után mintafeladatokat lehet letölteni (a többi vizsga esetében is igaz ez, máshol regisztrációhoz sem kötik a lehetőséget.).

http://www.euroexam.org/

Cambridge

Egynyelvű, akkreditált vizsga. Általában nehezebbnek tartják a vizsgázók, mint a többi vizsgát. A középfokú szintjét First Certificate-nek nevezik (FCE), a felsőfokot pedig Cambridge Advanced Examination-nek hívják, CAE rövidítéssel illetik. Van még egy magasabb szint is, a Cambridge Proficiency Examination (CPE), amelyik ezek szerint a felsőfok fölött van, és amely azoknak ajánlható, akik nem pusztán egy diplomához vagy munkahelyi nyelvpótlékhoz akarnak bizonyítványt bemutatni.

A vizsga minden szinten számos részből áll, amit egyesek már-már túlzásnak tarthatnak. Ez viszont úgy is megközelíthető, hogy ha az egyik részben elrontunk valamit, akkor még mindig van esély korrigálni azt a többi feladatban. A vizsga hatalmas előnye, hogy azt a világ minden részén egész biztosan ismerik, jóllehet az elismerés nem mindig automatikus: bizonyos külföldi tanulmányokhoz kikötik, hogy IELTS (ld. alább) vagy TOEFL vizsgával kell rendelkezni, a Cambridge vizsgát pedig nem sorolják fel az elfogadottak között.

További óriási előny, hogy ha bármely szintű Cambridge vizsgára készülünk, akkor milliónyi tankönyv közül választhatunk a készüléshez - és ez az előzőekben felsorolt vizsgák egyikére sem igaz.

http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk-exam-cambridge-exams.htm

IELTS

A vizsga teljes neve International English Language Testing System. Magyarországon a British Council szervezi. Nem akkreditált, egynyelvű vizsga. Mivel nem akkreditált, senkinek nem ajánljuk, aki magyarországi hivatalos helyre (diplomához, nyelvvizsgához, felvételihez, nyelvpótlékhoz stb.) akar vinni bizonyítványt, jóllehet ha már megvan ez, akkor honosítási kérelmet adhatunk be (bővebben a http://www.nyak.hu/ oldalon). A vizsgát leginkább azért szokták választani, mert előírta valaki nekik: ha külföldi munkára jelentkezik valaki vagy külföldi egyetemre felvételizik, esetleg bevándorolna Ausztráliába vagy más angol nyelvű országba, akkor lehetséges, hogy ez az egyik elfogadott vizsga, amit megkövetelnek vagy esetleg az alább ismertetett TOEFL vizsga.

A vizsgának nincsnek szintjei, ehelyett az elérendő pontszámot szokták megadni például az egyetemek vagy munkahelyek követleményként. Maximum 9 pont érhető el, 5-től megfelel a középfoknak, hat és féltől pedig a felsőfoknak. Ezen túl kétféle típus létezik: egy general English, és egy academic English nevű. Ez utóbbin tanulmányi munkákhoz szükséges készségeket mérnek, például grafikonok szöveges írásbeli értelmezését. Szóbeli és írásbeli része van mindkét típusnak, a szóbeli megegyezik.

http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk-exam-ielts.htm

TOEFL

A rövidítés ezt teszi: Test of English as a Foreign Language, a rövidítést tőfl-ként mondjuk ki). Egynyelvű, nem akkreditált vizsga, ugyanazok vonatkoznak rá, amit fentebb az IELTS-ről írtunk: ezt is azért választja az ember, mert kötelezte rá a külföldi munkahely vagy egyetem, ahova épp jelentkezni kíván, ennek sincsenek szintjei, mint alap-közép vagy felső, hanem pontszámokat érhetünk el benne.

Itt már az internetes vizsgatípus az elfogadott(ezt iBT-nek, internet based testnek hívják), noha papíralapút (PBT) is letehet még az ember egyes helyeken. Az internetes vizsga természetesen nem azt jelenti, hogy otthon letehetnénk a vizsgát - felügyelet mellett kell vizsgázni, de a legtöbb résznél emberi beavatkozás nélkül, az interneten. A pontozás bonyolult, változott is a papíralapú, majd a számítógépes, és végül az internetes formáknál. Mind az IELTS, mint a TOEFL a tanulmányi életre koncentrál, tehát várható, hogy egyetemi élettel, tanulmányokkal kapcsolatos témák jönnek elő az általános témákon kívül.

http://www.ets.org/toefl